Kyrkorådet i Nora Bergslagsförsamling

Jan-Åke Wildhammar

1a Vice ordförande

Anna-Kay Törnqvist

Ledamot

Jan-Åke Vildhammar

Ledamot

Anna Petterson

Ledamot

Ulf Carlsson

Ledamot

 

Ursula Steffensen

Ersättare
Kjell-Olov Ericson

Ersättare
Gertrud Rullander

Ersättare
Lennart Israelsson

Ersättare
facebook Twitter Email