Aktuellt

Skolsatsningar, ny teknik och ny förskola

Den förra regeringen prioriterade skattesänkningar framför investeringar i skolan. Den rödgröna regeringen har i stället avsatt betydande medel för utbildningsystemet. Den enskilt största satsningen som genomförs är de tio välfärdsmiljarderna i generella statsbidrag. Med den satsningen vill regeringen skapa än bättre förutsättningar för kommunerna att nå regeringens mål om en jämlik kunskapsskola. Utöver välfärdsmiljarderna har…

Läs mer

LSS, viktig del av den svenska modellen!

När lagstiftningen kring assistans och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) tillkom var det pionjärlagstiftning. Än idag ligger den i framkant, även om det finns brister som vi behöver rätta till. Det handlar om att träffsäkerheten och likvärdigheten i insatserna brister samt att många i dag upplever att de inte får det…

Läs mer

Almsjuka i Skolparken

Arne Tschentscher, stadsträdgårdsmästare på BKT, berättade vid senaste direktionsmötet att almarna i Skolparken tyvärr har drabbats av almsjukan, vilket sannolikt innebär att de kommer att tas ned. Som tur är finns det ganska många trädsorter i parken, varför det inte kommer att bli ett kalhygge. Många riskträd har fällts under första halvåret (exempelvis vid Sundsberget),…

Läs mer

Om Plaskus, fotbollsplaner, Allaktivitetshus, ny busslinje…

Hösten är här och det politiska arbetet är i full gång. Vi har haft vårt första kommunstyrelsemöte efter sommaren. En summering av sommaren visar att Nora är ett populärt besöksmål. Besöksnäringen slog åter nya rekord med fler gästnätter. Gratis båtturer med Plaskus och Englas skafferi som nyetablerade på Alntorps Ö blev årets succé. Förra året…

Läs mer

Vi vill utveckla vårt vackra Nora för alla!

Nu fortsätter vi socialdemokrater att arbeta för att utveckla vår vackra kommun, Nora! Vi bygger vidare på det starka varumärke Nora har som turist- och kulturstad. I år har vi, tillsammans i majoriteten, beslutat att Plaskus till Alntorps ö ska vara gratis. Det beslutet, som vi tog efter en motion från Kent Nilsson (S), har…

Läs mer

Äldreplan och e-hälsoplan på gång

Vid senaste välfärdsberedningen presenterade Susann Cederlund och Ida Örnberg hur planeringen ser ut med att ta fram en äldreplan för Nora kommun. Tanken är att äldreplanen ska fungera som ett långsiktigt ”paraply” och att fördjupningar sedan sker i andra planer och delplaner. Fokusgruppsintervjuer kommer att ske med grupper av äldre. Inbjudan kommer att skickas till…

Läs mer

Sommaren börjar övergå i höst

Föraningen av höst kändes tydligt i morse när jag och Zeus fick vända i dörren och plocka fram en tjockare jacka för att inte frysa under vår morgonpromenad. En kort återblick till de härliga sommarmånader vi haft i Nora. Jag vill återigen tacka Kent Nilsson (S) för hans motion som blev sommarens stora succé i…

Läs mer

Testar inlägg

gsdfgsdf sdfgsdfg sdfgsdfg   Försäkrings VD:n http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4pnOo/barn-anstallda-och-slaktingar-fick-lagenheter–fore-bostadskon Pressmeddelande Afghanistan 170611 http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4pnOo/barn-anstallda-och-slaktingar-fick-lagenheter–fore-bostadskon

Läs mer
facebook Twitter Email