Ett starkt och tryggt Nora!

Det här debattinlägget har varit publicerat i Nerikes Allehanda och går just nu på annonsering på facebook.

Vi tror på Nora! Vi ska klara visionen: 13 000 invånare till år 2030. Därför satsar vi i hela vår kommun.
Vi tror på Nora! Vår vackra stadskärna vid Norasjöns strand, vår kommun som också kan erbjuda fantastiska vyer runt Vikern, Älvlången och Fåsjön. Nora är inte bara Nora trästad. Det är hela vår kommun med underbara rekreationsområden och möjligheter att bo, både centralt i Nora stadskärna och runt om i vår vackra landsbygd, ofta sjönära. Nora, Bergslagens pärla, med stora utvecklingsmöjligheter!
I vår kommun kan vi njuta av trästadens charm, Nora veteranjärnväg, Alntorps ö, Strandpromenaden, Ralph Erskines Gyttorp, Pershyttans kulturminnesområde och byar som Vikersbygden, Järnboås och området runt Stadra teater. I hela kommunen frodas kultur- och fritidsliv.
Vi vill ge goda förutsättningar för nya bostäder, jobb och pendlingsmöjligheter. Det ger oss fler invånare och ett starkare näringsliv. En förutsättning är att vi kan erbjuda byggbar mark i kommunen, också i sjönära lägen.
Redan i höst startar pilotprojektet med närtrafik, bussförbindelser med Karlskoga är i gång, men vi behöver förbättra våra bussförbindelser, framförallt med Lindesberg. Samtidigt fortsätter arbetet för en tågpendel till Örebro.
Våra barn och unga ska få en bra start i livet. Vi stärker Noras skolor, förskolor och fritidsgårdar! Första stegen till en ny högstadieskola på Karlsäng är tagna och arbetet går vidare. Samtidigt behöver vi planera för en ny förskola centralt och driva på arbetet för färre barn per grupp i våra förskolor.
Vi behöver också satsa på våra skolgårdar, på IT-utveckling och fritidshemsverksamhet. Våra fritidsgårdar ska hålla öppet året om. Förra årets satsning på sommaröppet fortsätter. Fritidsgårdarna är viktiga som drogfria samlingsplatser för våra ungdomar. Sommarläger på Alntorps ö är ett viktigt inslag, som ska fortsätta.
Nora ska vara tryggt för våra äldre. Vår satsning är ett nytt vårdboende vid vårdcentralen som vi bygger tillsammans med regionen. I samband med det utvecklar vi Tullbackagården till ett Centrum för äldre. Tullbacken ska bli en social mötesplats där äldre och anhöriga kan mötas och umgås. Det arbetet pågår redan.
Vi gör en satsning på välfärdsteknik och digitalisering efter brukarnas önskemål, behov och trygghet. Med den utveckling som sker möter vi nya möjligheter för brukare och personal.
För oss är också kompetensutveckling och bra arbetsmiljö för personalen en betydelsefull ingrediens för att få en bra vård att bli ännu bättre.
Vi genomför ett viktigt arbete mot missbruk genom tät samverkan mellan socialtjänst, polis, skola, fritidsgårdar och föreningsliv.
I Nora är det nära till kultur- och fritidsliv! Det är en central del av Noras starka varumärke som vi vill utveckla än mer.
Vi ska satsa på våra rekreationsområden Alntorps ö, Digerberget och Strandpromenaden. Vi ska stärka barn- och ungdomsverksamheten inom kultur- och fritidsliv. Komtek är på plats och har redan blivit populärt och ökar intresset för teknik. Vi startar en kulturskola för barn och unga till hösten och satsar också på ett allaktivitetshus som mötesplats för alla åldrar.
Vi rustar Norvalla för friidrott, fotboll och ishockey. Under mandatperioden ska vi planera för Nora teaters utveckling.
Vår framtidssatsning är stationsområdet, Vision Station, där vårt spännande stationsområde kan bli ett besöksmål året om.
Vi tror på Nora! Vi vill bygga Nora starkare! Vi tror på vår vision; 13 000 invånare år 2030.
Solveig Oscarsson, kommunstyrelsens ordförande (S)
Ulla Bergström, kommunalråd, barn och ungdomsutskottet
Jonas Åkerman, kommunalråd, socialutskottet

facebook Twitter Email