Pressmeddelande Tullbacken 2017-11-12

Kontaktperson: Ulf Carlson, 070-651 86 97

Socialdemokraterna i Nora arbetarekommun har i dag haft ett möte där vi har diskuterat lex Sarah-anmälan på Tullbackagården.

Det som har skett är, som Margareta Eriksson redan har gett uttryck för, händelser som man inte får utsätta sina medmänniskor för. I synnerhet inte de som hör till de mest utsatta, som vi har ett gemensamt ansvar för.

Efter lex Sarah-anmälan, som skedde i början av september, har en rad åtgärder vidtagits av verksamheten och kontinuerliga uppföljningar ska ske. Om detta går att läsa på kommunens hemsida (nora.se).

Från partiets sida vill vi uttala vårt fulla förtroende för Margareta Eriksson och vi känner också förtroende för att kommunledningen har vidtagit de åtgärder som behövs för att brukare, anhöriga och personal ska kunna känna sig trygga med verksamheten framöver.

Nora den 12 november 2017

SOCIALDEMOKRATERNA I NORA ARBETAREKOMMUN

Ulf Carlson

vice ordförande i Nora Arbetarekommun

 

Utskrivbar PDF version: Pressmeddelande Tullbacken 171112

facebook Twitter Email