Nora ska möta framtiden starkare!

Det är med stor förvåning vi läser Moderaternas nya inlägg kring de investeringar som vi behöver göra i Nora kommun.

När Moderaterna skriver att vi från Socialdemokraterna har varit senfärdiga, påminner vi om något som Moderaterna verkar ha förträngt. Ni satt hela förra mandatperioden i de olika majoriteter som styrde kommunen. Vilka förslag tog ni fram? Under den här mandatperioden har vi Socialdemokrater drivit på för att få fram underlag för en rad nödvändiga investeringar.

Vi kan försäkra att vi inte tänker ”plumsa i sjön” utan noggranna utredningar. Det är de som nu är på gång.

Däremot blir vi bekymrade när ett av de större oppositionspartierna säger att man inte har tagit del av den förstudie som har presenterats kring nybyggnad/ombyggnad av Karlsängsskolan. Har ni inte kontakt med er ledamot i samhällsbyggnadsutskottet, där förstudien presenterades först?  Går ni inte på oppositionens möten? Där vet vi att förstudien också har presenterats. Ni har dessutom ett gemensamt oppositionsråd, som kan vara er behjälplig med information. Det vore väl bättre att använda dessa möjligheter än att hänvisa till rykten.

När det gäller samarbetet med Länsgården och regionen om nytt äldreboende känner vi oss trygga. Vi vet att andra kommuner har genomfört, eller är på väg att genomföra, liknande samarbeten och att det fungerar bra. Vi har också mycket svårt att se ett bättre alternativ än att bygga det nya äldreboendet vid vårdcentralen med de samverkansfördelar som det ger.

Socialdemokraterna i Nora kommer att fortsätta att arbeta med de utmaningar som Nora står inför. Vi vill utveckla Nora så att vi kan möta framtiden starkare och göra vår kommun ännu bättre. I det arbetet får gärna fler sluta upp.

facebook Twitter Email