Bokslut och framtidsplanering

Nyss hemkommen från sista AK-styrelsemötet med ”gamla” styrelsen. Vårt år har gått fort och vi har varit en styrelse som haft ansvarsfulla utmaningar  på grund av en orolig politisk situation sedan förra årsmötet. Årsberättelsen bekräftar det, men även att vi som parti hunnit med otroligt många aktiviteter i vårt partiarbete.

Vi bedrev vårkampanj under några frusna aprildagar, genomförde 1 maj, Noramarken, vår populära familjefest, utdelning av flygblad, utskick till alla hushåll och i år en mycket välbesökt julgransplundring på stadshotellet.

Extra glädjande är att vi under året fått 26 nya medlemmar.  Det tolkar jag som att vår politik engagerar, inger ett stort förtroende och framtidstro.

Kvällens möte ägnades till stor del till vår nya kommunikationsplan som Mikael och Per jobbat fram under höst och vårvintern. Ett mycket bra arbete som nya styrelsen får jobba vidare med tillsammans med upphovsmännen.

Även planering för kommande valarbete jobbades fram i kväll och som kommer fortsätta att utvecklas med nya styrelsen, tillsammans med våra medlemmar.

Vi går en spännande period till mötes med kyrkoval i höst och nästa års val 2018. Valrörelsen kommer handla om hur den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas. Det blir också budskapet på årets förstamajnål.

Även första maj planerades i kväll och vi som tillhör de som får gåshud när Guldsmedshyttans musikkår börjar spela kan känna sig lugna. De kommer även i år till oss i Nora.

Väl mött på årsmötet den 19 mars klockan 1400 i Konsthallen, Biblioteket.

Ulla Bergström

Ordförande i Nora Arbetarekommun

facebook Twitter Email