Bättre service i Samhällsbyggnad Bergslagen

Från och med årsskiftet har servicen för medborgarna i Bergslagskommunerna förbättrats rejält i och med att det nu finns ett gemensamt servicecenter och en gemensam webbportal för de organisationer som tidigare hette BKT-BMB.

Det betyder att man inte behöver veta vem som handlägger vissa samhällsbyggnadsfrågor utan servicecentret lotsar vid behov vidare. En hel del frågor kan man också få svar på direkt när man ringer eller mailar. Servicecentret är placerat i Pershyttan.

Förhoppningsvis kommer även handläggarna att kunna arbeta ännu effektivare när man inte behöver sitta och svara i telefon i tid och otid.

Starten har varit hektisk men lyckosam!

Senare kommer det också att finnas en gemensam hemsida. En annan förändring är att frågor om naturvård och trafikfrågor överförs från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen (BMB) till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (BKT).

Servicecenter 0587 55 00 40   E-post:  service@sbbergslagen.se

Besöksadress: Industrivägen 7, Nora

Hasse Knutsson

Ledamot i Samhällsbyggnadsförbundet

facebook Twitter Email