Viktigt steg för nytt äldreboende!

Den senaste tidens rapporteringar i media får en att undra vad som händer i vår omvärld?

Men alla oroligheter runt om i världen är bara ytterligare ett tecken på att vi måste jobba hårdare för de värderingar vi står för. Exkludering och kränkningar är aldrig en lösning. Vi måste stå upp för öppenhet och demokrati.

Därför måste vi tillsammans arbeta vidare för ett solidariskt och rättvist samhälle, där vi alla tar gemensamt ansvar.

Min rapport skulle handla om vad som är aktuellt i politiken i Nora just nu, men jag ville ändå uttrycka vad jag känner.

Den 15 februari har vi årets första lednings- och samhällsbyggnadsutskott. Samma dag har vi ett extra kommunstyrelsemöte med anledning av förslag till beslut om avsiktsförklaring mellan Region Örebro, Länsgården Fastigheter AB och Nora Kommun angående nybyggnation på fastigheten Nora Rosen.

Det handlar om ett nytt vård- och omsorgsboende i anslutning till nuvarande vårdcentral. Det skulle skapa bra förutsättningar för samverkan mellan kommunens vård- och omsorgspersonal och vårdcentralen.

Nora Kommun vill med avsiktsförklaringen uttala en viljeinriktning för en sådan byggnation.

Det här är ett beslut som jag hoppas att alla partier ställer sig bakom, då det är en viktig framtidsfråga. Nora har en av länets största andel äldre och vi måste vara rustade för det utökade behovet av fler omvårdnadsplatser de närmaste åren.

Just nu är Översiktsplanen på utställning fram till den 20 mars. Det finns möjlighet för alla medborgare att komma med ytterligare synpunkter fram till dess. Därefter kommer den upp för beslut.

Vi har också haft ett första möte i budgetuppföljningsgruppen, där alla partier är inbjudna att delta. Under första halvåret kommer vi att träffas en gång i månaden. Visions- och målarbete kommer in i det arbetet.

Vad gäller utdelningen av broddar för alla över 65 år så har det redan hämtats ut ett antal. Det är glädjande att många tagit emot erbjudandet.

Många förslag till beslut kommer under våren, men dem återkommer jag till i nästa rapport.

Till sist Ett Stort Grattis till Nora Atletklubb till deras SM-medaljer !

Solveig Oscarsson

Ordförande i Kommunstyrelsen

facebook Twitter Email