Alla elevers bästa skola

Ett nytt år innebär i vanlig ordning ett antal nya lagar. Några av dem rör skolans värld.

Bland annat införs tydligare och utökade krav på skolor att arbeta förebyggande mot diskriminering. Skolan ska ”arbeta systematiskt med aktiva åtgärder genom att undersöka risker för diskriminering i verksamheten, analysera orsaker, vidta förebyggande och främjande åtgärder samt följa upp och utvärdera arbetet.”

Arbetsgivare och skolor får nu ett större ansvar att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och arbeta för lika rättigheter och möjligheter, kommenterar diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg, i ett pressmeddelande.

I början på veckan var jag på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och fick en duvning när det gäller nyckeltal, vad vi mäter och varför, och vikten av tydliga mål.

En av föreläsarna Lina Axelsson Kihlblom, författare, grundskolechef i Haninge kommun, som ingick i 2015 års skolkommission. Hon har tidigare varit rektor för Ronnaskolan i Södertälje.

Hon presenterade ett tankesätt kring hur man kan förändra skolan, få upp resultaten och framförallt bygga strukturer att följa upp. Enligt henne behöver skolan utveckla sin förmåga att organisera utifrån de specifika utmaningar den står inför.

Många elever går år efter år med underkända betyg. Hon poängterade att skolans reparativa förmåga behöver kraftsamla för de stora utmaningarna den står inför. För att lyckas med det krävs metoder som bland annat lyfter fram prognoser hos alla elever i ett tidigt skede. På alla nivåer i skolan behöver vi ställa frågan: ”Vad kan jag göra för att få dig att lyckas?”.

Det var en föreläsning som gav lite nya tankesätt och metoder kring skolutveckling. Det var en föreläsning som smittade med entusiasm.

Har i dag fått in utkast på 2016 års verksamhetsberättelser från utskottets alla verksamheter. Återkommer och återkopplar i nästa rapport om det innehållet, men konstaterar att det sker ett fantastiskt arbete på våra skolor.

Ulla Bergström

Ordförande i Barn- och ungdomsutskottet

facebook Twitter Email