Översiktsplan för framtida boende!

Arbetet med kommunens översiktsplan fortsätter och den är nu klar för utställning, efter att många synpunkter från den första rundan har bakats in i planen.  Det innebär en ny möjlighet för medborgare och organisationer, med flera, att tycka till. Den 18 januari hålls ett öppet möte på Stadshotellet med möjlighet att ställa frågor.

Översiktsplanen är inget som bolagen har ansvar för, den kommer så måningom att antas av fullmäktige,  men den har stor betydelse för vårt fortsatta arbete. Det är också viktigt att kommunen får både en översiktsplan och en bostadsförsörjningsplan på plats, för att få möjligheter att söka statliga pengar till det fortsatta bostadsbyggandet.

Bolagen fortsätter att se på möjligheter att bygga i centrala Nora. Ett par tomter är av intresse att förvärva för några mindre bostadsprojekt framöver. Intresset från privata byggherrar verkar också hålla i sig, liksom intresset att flytta till Nora.

I övrigt pågår just nu en process att söka ersättare för bolagens ekonomichef, eftersom den nuvarande har sagt upp sig.

Bror-Erik Israelsson

Ordförande i Bolagen

facebook Twitter Email