Intressant läge inför budgetdebatten!

Politik handlar om långsiktiga mål och att förbättra samhället utifrån den planen. Som socialdemokrat så tror jag på ett samhälle där alla får plats och att alla kan ta del av den välfärd vi bygger upp, trots skillnaden i tjocklek på plånböckerna. Som socialdemokrat vill jag ha en bra skola, vård och omsorg. Jag vill också ha ett rikt kulturliv, fritidsaktiviteter, helt enkelt att Nora är en attraktiv kommun att leva i.

Allt detta ställs på sin spets när budgeten ska presenteras i december och tyvärr har vi socialdemokrater inte lyckats göra en gemensam budget med Vänsterpartiet. Vi har stött och blött och kompromissat men det har inte gått att enats. Därför fanns det nu tre förslag på den kommunala skattesatsen som vi skulle besluta om på senaste kommunfullmäktige.

Det blev ändå så att vårt socialdemokratiska förslag röstades igenom, alltså en skattehöjning på 50 öre. Skattesatsen kommer nästa år att höjas från 21,75 till 22,25. Den höjningen behöver vi göra för att kunna fullfölja våra idéer så att Nora kan fortsätta utvecklas som attraktiv kommun.

Att bedriva ett politiskt arbete på lång sikt är inte enkelt. Det finns många olika partier med olika åsikter och det finns många olika åsikter även inom partierna.

För att kunna genomdriva sina idéer krävs majoritet i riksdag såväl som i kommunen. Det gör att olika partier samarbetar för att nå denna majoritet.

I riksdagen är det ganska tydligt vilka som kan tänka sig att samarbeta. I en kommun kan det se annorlunda ut, då det många gånger handlar om lokala frågor som inte är så knutna till ideologin. Då samarbetet är brutet med Vänsterpartiet så har Nora just nu ett minoritetsstyre. Socialdemokraterna har flest platser/röster men inte tillräckligt många för att ensamma få igenom sina försla, vilket gör att just nu ser framtiden oviss ut.

Vi brukar ha bra debatter i fullmäktige och det hade vi även senast. Jag förväntar mig en riktigt härlig och saklig och eventuellt lång debatt på nästa möte som är den 7 december på stadshotellet. Det mötet börjar 13.30 så att vi inte ska hålla på alltför sent. Jag hoppas också att det kommer många Norabor och lyssnar, då det är svårt för media att redovisa helhetsbilden. Det brukar ofta bli vissa bitar som publiceras.

väl mött onsdagen den  7 december kl.13.30!

Ulf Carlson

Ordförande i kommunfullmäktige

facebook Twitter Email