Ideologierna har inte spelat ut sin roll

I tisdagskväll var Hillary på väg mot seger när jag släckte lampan. När jag tände den onsdag morgon var Trump segraren. What a Wonderful Word – ja oftast, men vissa dagar slirar det rejält.

I söndags kväll fick Socialdemokraterna i Nora via telefon besked från Vänsterpartiet att de vill avbryta samarbetet med oss. Detta besked efter många timmars arbete med en budget som ska leda Nora genom 2017.

Socialdemokraterna beklagar den situation som detta besked innebär.  För oss är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv och en långsiktig planering.

Det är enkelt att göra en budget och få det resultat man önskar, siffertekniskt sett. Men det finns människor och verksamheter bakom siffrorna. En budget ska vara realistisk och verklighetsförankrad. För Socialdemokraterna är det självklart att presentera en ”ärlig” budget.

Vi känner ett starkt stöd från våra väljare och medlemmar och vi kommer att göra allt för att den här situationen ska lösa sig på bästa sätt. I skrivande stund har jag ingen information att delge eftersom vi jobbar med lösningar och inget är klart än.  Vi har tagit ansvar under den första halvan av mandatperioden och vi tänker fortsätta med det.

Det händer naturligtvis mycket positivt i Nora också.  I dagarna har det delats ut flygblad till alla hushåll i Nora kommun. Det är en avstämning av det som har hänt under året och framtidsplaner.  Många av våra vallöften har redan hunnit genomföras och fler är på gång.

Inför partikongressen i april 2017 har Nora Arbetarekommun skrivit en motion. Det är studiecirkeln ”daglediggruppen” som har skrivit den och den handlar om asylpolitiken.  Förslaget är att partistyrelsen verkar för att Sverige återgår till en asylpolitik med barnperspektivet i centrum, både när det gäller permanent uppehållstillstånd och anhöriginvandring.

Det är mycket glädjande att vi fått många nya medlemmar under året. Under november deltar redan några av dem på steg 1 och steg 2-utbildning. Vi ser gärna att våra medlemmar tar chansen att fortbilda sig och även bli delaktiga i både partiarbetet och i kommunpolitiken.

Framtidspartiet Socialdemokraterna är ett parti som ger möjlighet att påverka.

Trevlig november

Ulla Bergström

Ordförande i Nora Arbetarekommun

facebook Twitter Email