Vänsterpartiet väljer att bryta samarbetet

I dag fick vi gå ut med ett pressmeddelande om brutet samarbete:

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har inte kunnat enas om budgeten för Nora kommun.

För Socialdemokraterna är det självklart att när två parter förhandlar måste båda ge och ta. Vänsterpartiet har en annan syn och väljer därför att bryta samarbetet.

Från Socialdemokraterna sida beklagar vi den situation som det försätter Nora kommun och dess invånare i, men vi har sträckt oss så långt som vi har ansett vara möjligt.

I en budget måste vi ta hänsyn till hela verksamheten och göra prioriteringar utifrån hela kommunperspektivet. Vi måste klara att både gasa och bromsa när förutsättningarna är osäkra, men vi vill betona att vi gör satsningar inom både skola, vård och omsorg.

Nu kommer vi att arbeta vidare för Noras bästa utifrån nya förutsättningar.

Socialdemokraterna i Nora Arbetarekommun

Ulla Bergström                                                                                    Solveig Oscarsson

Ordförande                                                                                          kommunstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email