Byggprojekt på gång i Nora!

Det pågår ett antal byggprojekt i Nora just nu. Det är glädjande. Befolkningen ökar och vi behöver fler lägenheter i vår fina kommun. Det största projektet av de som redan är i gång är det som pågår vid Fibbetorp. Det är planerat till drygt 20 lägenheter i ett första skede. Totalt planerar byggherren, Videvikens Bygg, ett femtital lägenheter i området.

I Nora just nu kan vi se att mellan 50-60 nya lägenheter är på gång. Det är bra att Nora är intressant också för privata byggbolag. Så är det inte för alla kommuner i länet.

För de kommunala bolagens del kan vi konstatera att Smedgården snart är fyllt av hyresgäster. Vi tittar nu vidare för att hitta byggbara tomter i centrala lägen.  Det finns några intressanta platser som kan bli tänkbara inom de närmaste åren.  Då handlar det om lite mindre projekt.

Det finns också ett antal lite större bostadsområden utpekade i den översiktsplan som har varit ute på remiss och som i ett senare skede kommer att ställas ut. Då handlar det om ett lite längre perspektiv. Det händer en hel del i Nora.

Bror-Erik Israelsson

Ordförande i Bolagen

facebook Twitter Email