Tillgänglighetsgrupp och handikapp-politisk plan

Inom socialverksamheten har vi startat en tillgänglighetsgrupp. I den ingår folk från handikapporganisationer och pensionärsorganisationer. Gruppen ska gå igenom kommunens offentliga lokaler för att se hur det ser ut med tillgängligheten.Vi ska se om det finns saker vi kan förbättra på en gång eller om det finns förbättringar att göra på sikt. Vi har ju också projekt på gång, där den här gruppen kan vara bra som referens.

Vi kommer att revidera kommunens handikappolitiska plan. Den var väldigt gammal, senast reviderad 2004,så det är bra att vi får en ordentlig genomlysning. Det har hänt saker under tiden som har gått och självklart ska vi ha en aktuell handikappolitisk plan i vår kommun. Uppgiften att revidera ligger hos socialchefen. Revideringen av planen ska vara klar till sista september. Tillgänglighetsgruppen kommer att bli en del av detta arbete.

Välfärdsberedningen har bland annat diskuterat frågor som fördelning av tider i anläggningar, idrott som social verksamhet kontra tävlingsverksamhet, samverkan mellan kulturskolor samt allaktivitetshus som arena för många föreningar.

Margaretha Ericsson

Socialutskottets ordförande

facebook Twitter Email