Skolsatsningar, ny teknik och ny förskola

Den förra regeringen prioriterade skattesänkningar framför investeringar i skolan. Den rödgröna regeringen har i stället avsatt betydande medel för utbildningsystemet. Den enskilt största satsningen som genomförs är de tio välfärdsmiljarderna i generella statsbidrag. Med den satsningen vill regeringen skapa än bättre förutsättningar för kommunerna att nå regeringens mål om en jämlik kunskapsskola.

Utöver välfärdsmiljarderna har sammantaget, inklusive årets budget, gjorts skolsatsningar på över 10 miljarder för 2017. Det handlar till exempel om 2 miljarder för fler anställa i skolan, 3 miljarder i höjda lärarlöner och stora riktade satsningar för skolor med svåra förutsättningar.

Regeringen tillsatte 2015 en skolkommission bestående av representanter från profession och forskning, som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan.

I Nora har barn- och ungdomsutskottet haft två utskottsmöten under hösten, varav det senaste var förlagt på Lärkeskolan. Efter mötet besökte utskottet klass 5 som jobbat med egna datorer i drygt ett år. Erik Eriksson, lärare på Lärkeskolan, har jobbat mycket med ny teknik i sin undervisning och i hans klass på skolan pågår sedan ett år tillbaka försök där alla elever har varsin dator att arbeta med. Datorn används som anteckningsbok och där finns även scheman och planeringar och olika slags uppgifter. Eleverna får även redovisa sina uppgifter via powerpointpresentationer.

Esstorps förskola läggs ner i början av nästa år. Ett informationsmöte hölls den 7 september för föräldrar med barn på Esstorps förskola. Alla barn och all personal har erbjudits att flytta med till den nya förskolan Sagoskatten på Hagby. Jag var med på mötet och de föräldrar jag pratade med tycket det skulle bli bra att få flytta till en helt ny fräsch förskola och att läget var mycket bättre än nuvarande förskola. Det var ett bra och informativt möte som förskolechefen Stina Myrén höll i.

Nu ser vi fram emot invigningen av nya förskolan.

Hösthälsningar

Ulla Bergström

Vice ordförande i barn- och ungdomsutskottet

facebook Twitter Email