Om Plaskus, fotbollsplaner, Allaktivitetshus, ny busslinje…

Hösten är här och det politiska arbetet är i full gång. Vi har haft vårt första kommunstyrelsemöte efter sommaren.

En summering av sommaren visar att Nora är ett populärt besöksmål. Besöksnäringen slog åter nya rekord med fler gästnätter.

Gratis båtturer med Plaskus och Englas skafferi som nyetablerade på Alntorps Ö blev årets succé. Förra året åkte 5200 besökare till ön, i år 14940.

Ett av de företagsbesök som jag nyligen gjort var på Trängbo. Campingen har haft en bra boendestatistik under sommaren, men skulle kunna ta emot ännu fler om det hade funnits fler platser. De nya entreprenörerna har redan gjort en del investeringar i campingen och praktikenheten har röjt sly mot sjön för att förbättra utsikten.

Vi ser att efterfrågan på ställplatser i kommunen för husbilar ökar. Marknaden för husbilar har ökat med 30 procent enligt branschen. Därför behöver vi investera i en sådan satsning. Det finns förslag om att iordningställa en plats vid Skojarbacken vid ån.

Just nu tittar vi på ett förslag om att kunna gå in och hyra den tomma lokalen där Windahls bilar huserade tidigare. Diskussion förs med ägaren om kostnader. Då det i dag är svårt att få tider i vår idrottshall skulle det kunna vara ett komplement till idrottshallen. Förslaget, som kom från en idrottsförening, tycker vi är viktigt att gå vidare med. Vi väntar nu in ett kostnadsförslag så att vi kan ta med frågan i budgetdiskussionerna.

Flera föreningar skulle kunna använda lokalen och på så vis gå ur andra lokaler.  Vi har även vår AME som skulle kunna rymmas där med den sin nystartade verksamhet fritidsbanken, kanske även studieförbunden. Projektet har fått benämningen Allaktivitetshus.

I kommunstyrelsen sa vi ja till en satsning på konstgräs för Nora BK. Ett förslag som ligger 5,5 miljoner lägre i investering än det förslag som fanns förra året. Kommunens utvecklingschef har genomfört ett bra arbete tillsammans med föreningen, som nu kan gå in och söka bidrag till resten av investeringen. Vi tror det här är en viktig utveckling för idrotten i Nora.

Då vi har flera föreningar som har presterat både internationella och nationella framgångar, som vi vill uppmärksamma från kommunens sida, så ser vi just nu över hur uppvaktningarna ska gå till.

I augusti startade äntligen den busslinje mellan Nora och Karlskoga, som varit efterfrågad en längre tid. Det betyder mycket för arbetspendling och studieresor samt för de boende efter väg 243.

Solveig Oscarsson

Kommunstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email