Vi vill utveckla vårt vackra Nora för alla!

Nu fortsätter vi socialdemokrater att arbeta för att utveckla vår vackra kommun, Nora! Vi bygger vidare på det starka varumärke Nora har som turist- och kulturstad. I år har vi, tillsammans i majoriteten, beslutat att Plaskus till Alntorps ö ska vara gratis. Det beslutet, som vi tog efter en motion från Kent Nilsson (S), har blivit en riktig succé. Aldrig har så många passat på att åka med Plaskus. I år har de också kunnat besöka det nyetablerade, populära Englas Skafferi.

För oss är det viktigt att så många som möjligt ska kunna besöka Alntorps ö. Det ska inte finnas ekonomiska eller praktiska hinder. Inför kommande år arbetar vi för att få fram en utvecklingsplan för hela Alntorps ö. Det finns en stor potential för ett utökat utbud av fritidsaktiviteter.

Det har hänt mer under sommaren. Den 1 juni var det inflyttning i de nya lägenheterna i Smedgården.  På den privata sidan finns det också ett allt större intresse för att bygga i Nora.  På Hagbyängar fortsätter förskolebygget som planerat. I januari 2017 ska lokalerna stå klara att ta emot nya förskolebarn, som får kliva in i nya fina lokaler och kommer att ha tillgång till en fin utemiljö.

I sommar har vi också invigt en ny lekplats på Dalsta. Barn och föräldrar från närområdet har fått vara med och planera utformningen av lekplatsen. Det är så vi vill arbeta framöver, att lyssna in medborgarnas synpunkter och behov.

Arbetet med att starta en Fritidsbank i Nora har också påbörjats. En fritidsbank är som ett bibliotek, där man erbjuder sport och fritidsutrustning. Utlåning sker gratis under ett antal veckor och som kund ansvarar man för att lämna tillbaka utrustningen, precis som med böcker på ett vanligt bibliotek. Det här skapar möjligheter för fler att prova på olika fritidsaktiviteter utan att behöva köpa utrustning. Pengarna ska inte styra vilken sportaktivitet eller fritidssysselsättning du ska kunna testa.

I Nora ska alla ha möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar!

Solveig Oscarsson, Kommunstyrelsens ordförande (S)

facebook Twitter Email