Valnämnden

Mats Sundberg

Vice Ordförande

Gerd Erlandsson

Ledamot

Tord Turesson

Ledamot

Anita Rundqvist

Ledamot

Ulla Lindström-Nilsson

Ersättare

facebook Twitter Email