Nora Arbetarekommun Styrelse

Mikael Wahlberg – Ordförande
Gerd Erlandsson – Sekreterare
Ulla Bergström- Kassör

Anette Mallalieu – Vice ordförande
Raimo Niskanen
Margaretha Eriksson

Solveig Oscarsson (ersättare)
Ulf Carlsson (Facklig politisk kontaktperson)

facebook Twitter Email