S-förtroendevalda i Nora

Jonas Åkerman föreslås som nytt kommunalråd

Socialdemokraterna i Nora arbetarekommun nominerade vid onsdagskvällens medlemsmöte enhälligt Jonas Åkerman, som nytt kommunalråd och ordförande i socialutskottet, efter Margaretha Eriksson. Jonas Åkerman är 32 år och arbetar i dag som politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Region Örebro län. Han är utbildad barnmorska och är tjänstledig från ungdomsmottagningen i Örebro. Jonas är uppväxt i Skinnskatteberg…

Läs mer
facebook Twitter Email