Var står nomineringsgrupperna i kyrkan?

Vi socialdemokrater står upp för att kyrkan ska vara öppen för alla.
Det innebär att kyrkan inte ska behandla dig annorlunda för att du har ett visst kön eller sexuell läggning. Ta inte detta för givet! Det finns nomineringsgrupper som uttryckligen vill motarbeta detta.

Vi socialdemokrater vill att kyrkan:• Ska vara jämställd, motverka diskriminering och ha fler kvinnor på ledande befattningar.• Också framöver ska vara en plats för alla att vigas, oavsett sexuell läggning, och att alla präster ska vilja viga alla.• Ska vara ett föredöme som arbetsgivare och ställa krav på kollektivavtal, även för underleverantörer.• Ska ta sitt ansvar för klimatet och aktivt bidra till omställningen.

Vi har ett komplett valprogram för såväl lokal nivå (kyrkofullmäktige) som stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Vi har en tydlig riktning framåt och en lokal politisk plan med vallöften om:
Alla människors lika värde
Hur vi vill värna kyrkans traditioner
Hur vi vill värna kyrkans kulturliv
Kyrkans barn och ungdomsverksamhet
Hur vi vill att kyrkan ska ta ett socialt ansvar
Kyrkbodens verksamhet
Miljöarbete på lokal nivå
Kyrkan som arbetsgivare

Hela vårt politiska program finns att läsa på vår hemsida.

Vi kan inte finna någonting om värdegrunder i till exempelEPOKs politiska program, där nämns den ”kristna grunden” och ”upprätthålla traditioner och stå för tillit och trygghet i en föränderlig värld”.

Nu uppmanar vi EPOK att svara på nedanstående:

Var står EPOK i värdegrundsfrågorna?
Hur ser EPOK på samkönade äktenskap och kvinnliga präster?

Arbetarepartiet Socialdemokraterna Nora

facebook Twitter Email