Stor satsning inom det sociala området – 350 miljoner på välfärdsteknik!

Det här inlägget, med vårt kommunalråd Jonas Åkerman, har gått på annonsering på facebook:

Regeringens satsning på 350 miljoner på välfärdsteknik innebär strax över en halv miljon kronor för Noras del, vad innebär det framöver?
– Regeringen satsar rejält på välfärden i Sverige och just den här satsningen ger Nora kommun förutsättningar att stärka det pågående arbetet runt välfärdsteknik och digitalisering, säger Jonas Åkerman, kommunalråd i Nora med ansvar för sociala frågor.
När äldreminister Lena Hallengren besökte Nora och omsorgsboendet Hagby Ängar i våras fick hon bland annat följa med personal som utbildades i Digital signering.
Det är ett system som ger ökad trygghet och säkerhet i läkemedelshanteringen, främst för den som tar emot läkemedel men också för den som delar ut. Med systemet får vi färre missar och en bättre följsamhet genom hela hanteringskedjan. Det är en del av det arbete som redan sker inom området, berättar Jonas Åkerman.
Vad innebär just den här satsningen för Nora?
– Det ger goda förutsättningar för det fortsatta arbetet men ger även utrymme för nya satsningar.
Arbetet pågår för fullt. Nora kommun har den stora lyckan att ha drivna medarbetare också i den här frågan. Nora är en av åtta kommuner som ingår i en utvecklingssamverkan runt GPS-larm. Det vill säga positioneringslarm som visar var en person som har gått vilse befinner sig och därmed kan få hjälp mycket snabbare. Det gör gott för den enskilde men även för samhället som spar resurser, säger Jonas Åkerman.
Välfärdsteknik och digitalisering är två uttryck som kan väcka en del frågor, hur ser du på det?
– Det är viktigt att vi är lyhörda inför de behov som finns, nyfikna inför de möjligheter som finns men också att vi ser till att den som använder de här verktygen känner sig trygg och säker med dem.
Utgångspunkten är att satsningarna ska komma många till del och vara lättillgängliga i vardagen. Digital tillsyn, avancerade personlarm, trygghetslarm med positioneringsmöjlighet via GPS är intressanta alternativ.
Nora har tidigare testat att använda tillsynskameror nattetid med gott resultat och trygga brukare. Tillsyn sker när behov finns och är i dag ingen ovanlig arbetsuppgift. Kameror ersätter inte människor, men för den som väljer att ha en kamera istället för fysiska besök ökar förutsättningarna för en ostörd sömn och en annan frekvens av tillsyn, fortsätter Jonas Åkerman.
Det här är en mycket välkommen satsning från regeringen. För oss Socialdemokrater i Nora rimmar det väldigt väl med vårt vallöfte: Att ha en följsamhet till den starka utveckling som sker inom välfärdsteknik och fortsätta satsa så att de kommer våra boende och personal till del.
En stark välfärd och en ökad trygghet – det sätter vi före stora skattesänkningar, avslutar Jonas Åkerman.

facebook Twitter Email