Socialdemokraterna pratar framtid i Vikersbyarna

Socialdemokraterna i Nora kommer under våren att ha ett antal ”Byamöten” för att prata framtid med kommuninvånarna ute i våra ”byar”. Är du intresserad av hur framtiden i hela Nora kan se ut? Varmt välkommen då.

Den 4 juni kl 18.00 kommer vi att vara i Vikersbyarna.
Lokal: Församlingshemmet.

facebook Twitter Email