Miljöpolitik: Noras sex steg i klimatklivet

Det är dags för Nora att öka tempot i miljö- och klimatarbetet.
I budgeten för 2017 tog Socialdemokraterna och Miljöpartiet ett gemensamt beslut, för att vi i Nora kommun ska följa upp det nya klimatavtal som världens länder kom överens om i december 2015.
Allt för att få Nora kommun grönare och mer hållbar.

Läs om de sex budgetbesluten och hela artikeln här:
http://www.na.se/opinion/debatt/miljopolitik-noras-sex-steg-i-klimatklivet

 

Solveig Oscarsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Jasmine Ivarsson (MP), ordförande för Miljöpartiet i Nora .

Ulla Bergström (S), ordförande för Socialdemokraterna i Nora Arbetarekommun.

Monika Aune (MP), fullmäktigeledamot.

Margareta Eriksson (S), kommunalråd.

facebook Twitter Email