Vi tar oss an Noras utmaningar!

Nora står inför flera stora utmaningar. Stora investeringar som vi behöver genomföra för att vår fina kommun ska fortsätta att utvecklas och blomstra.

För oss socialdemokrater är det självklart att anta de här utmaningarna och vi hade gärna sett ett brett stöd för dem.  Vi vet att vi behöver bygga ut äldrevården om vi ska klara att ta hand om våra äldre medborgare.  Det är en av våra viktigaste uppgifter framöver, inte minst eftersom vi har en hög andel äldre i vår kommun. Omsorgen om dem är en av kommunens viktigaste uppgifter.

Mot den bakgrunden är vi glada att vi har kunnat teckna en avsiktsförklaring med regionen och Länsgården om ett nytt äldreboende vid vårdcentralen i Nora. Det ger utmärkta möjligheter till samordning med sjukvården, med närhet till läkare och annan sjukvårdspersonal. Vi har svårt att tänka oss en bättre placering än denna.

Vi beklagar att Moderaterna och övriga borgerliga politiker säger nej till det här samarbetet. Vi kan inte se någon annan orsak än att man av rent ideologiska skäl förordar privata alternativ utan att se till fördelarna med en bra samordningslösning.

Vi vet att flera kommuner i länet står i kö för att få samma möjligheter till samarbete med regionen och Länsgården. I Örebro finns redan liknande samarbeten och flera andra kommuner ligger före Nora i processen, bland annat Askersund. Vi har svårt att förstå Moderaternas påståenden om oprövat koncept.

När det nya äldreboendet är klart är planen att bygga om Tullbackagården till trygghetsboenden, något som i dagsläget helt saknas i Nora. Lägenheter för de äldre som fortfarande klarar ett eget boende, men vill ha nära till trygghet och service.

En annan av våra viktiga utmaningar är ombyggnad/nybyggnad av Karlsängsskolan. Där pågår en förstudie, ett arbetsmaterial som alla berörda ännu inte har hunnit ta del av. Vi har med stor förvåning sett att Moderaterna har gått ut i polemik mot detta arbetsmaterial.

Till hösten kommer ett mer genomarbetat förslag att presenteras politiskt. Då finns det goda möjligheter till diskussion om vad projektet, som går under arbetsnamnet Karlsängen, ska innehålla.

Från socialdemokratiskt håll kommer vi att noga diskutera hur vi på bästa möjliga sätt kan samordna de behov som kommunen har, både ekonomiskt, praktiskt och utseendemässigt.  Där är vi inte än.

Eftersom Moderaterna har tagit upp frågan om renovering av vår teater/biograf, i samband med projektet Karlsängen, informerar vi gärna om att vi på inget sätt har glömt bort det behovet. Renoveringen finns med i vår framtida planering. Det finns också sedan tidigare en ritning över hur detta skulle kunna se ut.

Vi återkommer gärna till en diskussion om såväl nytt äldreboende, trygghetsboende, projektet Karlsängen och andra viktiga investeringar framöver. Vi socialdemokrater vill utveckla Nora, samtidigt som vi värnar kultur- och turiststaden Nora. En kommun som vi alla kan vara stolta över.

facebook Twitter Email