Lyckosam praktikenhet på SBB

Praktikenheten på dåvarande BKT startade hösten 2013 och har som målsättning att ge en meningsfull praktik där deltagarna får erfarenheter inom det tekniska verksamhetsområdet. 2016-12-31 var 74 personer sysselsatta i Nora och Lindesberg. Hällefors och Ljusnarsberg är under uppbyggnad.

  • Praktikanten får en meningsfull praktik
  • SBB (Samhällsbyggnad Bergslagen) bidrar med kompetens, erfarenheter och arbetsstrukturer
  • Rutiner skapas i tillvaron
  • Deltagarna får känna sig behövda
  • De får möjlighet till kontaktnät och referenser
  • De får möjlighet till arbete på Samhällsbyggnad
  • De får praktikintyg Praktikenheten är organiserad med en arbetsledare och två handledare.

Den överlägset största arbetsinsatsen gäller röjning/risdragning med 11755 mantimmar/år därefter service med 2759 timmar och på tredje plats städ/skottning/sandning med 1579 timmar. I Nora röjdes 56500 m2 vid Norvalla, Trängbo vilket motsvarar 5258 mantimmar, man städade parker under 415 timmar, skottade och sandade under 620 timmar.

Praktikenheten har verkligen gjort en stor insats för vår kommun och skapat fina miljöer att vistas i, något vi är mycket glada åt.

Hasse Knutsson

Ledamot av direktionen på Samhällsbyggnad

facebook Twitter Email