Smedgården och Bryggeriet fylls på!

I dagarna skrevs det kontrakt för den sista lägenheten på Smedgården. Nu finns det kontrakt på alla lägenheter, även den lägenhet som blivit uppsagd på grund av flytt till annan ort. Det känns bra. En fin, liten affärs-/verksamhetslokal finns dock fortfarande att hyra.

Nere på Bryggeriområdet börjar det också bli fullt. Hela huset där Bryggerikrogen huserar är nu fyllt. Ett andra ölbryggeri flyttar in och hela kontorsvåningen på övre plan är uthyrd.

De tomter som jag nämnde i min förra rapport är nu inköpta. Två tomter som ligger centralt i Nora och ger bolagen möjligheter att satsa på ett par mindre hyresprojekt framöver.

På bolagen gläds vi också över den avsiktsförklaring som skrivits mellan Region Örebro län, Länsgården och kommunen om ett särskilt boende för äldre vid Vårdcentralen. Det innebär att bolagen kan ägna sina krafter åt andra stora projekt framöver, som om/nybyggnad av Karlsängsskolan och så småningom ombyggnad av Tullbacken till bland annat trygghetsboenden.

En ny ekonomichef är rekryterad och snart på plats.

Bror-Erik Israelsson

Ordförande i Bolagen

facebook Twitter Email