Framtidsplaner inom äldreomsorgen

Nu kommer vi att fortsätta höja sysselsättningsgraderna inom äldreomsorgen. Det har vi lagt 1 miljon kronor i budgeten för.

Strategierna för kvarboende har kommit igång. Det har inneburit att ingen som är medicinskt färdigbehandlad behöver vara kvar på sjukhuset, utan vi har haft möjlighet att ta hem alla. Hemtjänsten har fått ta ett stort ansvar för detta och har gjort ett jättebra jobb. Det vi måste se över inom äldreomsorgen är vikariesituationen.  Det finns för få vikarier så vi ska se hur vi kan lösa situationen på ett bättre sätt.

Vi har diskussioner med region Örebro om vi kan bygga ett äldreboendetillsammans. Detta skulle vara ett bygge ihop med vårdcentralen. Tullbacken skulle då byggas om till ett trygghetsboende. Nedre plan skulle användas till social gemenskap och en del av utrymmet skulle inrymma ett LSS-boende. Med detta skulle vi få bättre lokaler för flera olika verksamheter. Dagens lokaler på Tullbacken fungerar inte optimalt för den verksamhet som bedrivs där.

Med de här förändringarna skulle vi också få fler platser. Vi hoppas att dessa planer går igenom.

Vi har startat en tillgänglighetsgrupp där vi tillsammans med pensionärs- och handikapporganisationerna ska gå igenom kommunens större lokaler för att se över tillgängligheten. Vi har börjat med samlingssalen på Hagby. Det fanns en del som behövde ses över. Vi gör detta ihop med Norafastigheter. Nästa gång ska vi se hur tillgängligheten fungerar i Tingshuset.

Margaretha Eriksson

Ordförande, socialutskottet

facebook Twitter Email