Budget, adventstid, kyrkoval 2017

Den andra november sprängdes den numera berömda granaten i Dalkarlsberg. Av säkerhetsskäl evakuerades stora delar av Dalkarlsberg under en större del av dagen.

Nora bergslagsförsamling ställde upp med personal som ordnade frukost och lunch till självkostnadspris för de som evakuerades från sina hem under dagen och för de cirka femtio personer från sambandscentralen som bland annat fanns i församlingshemmet i Viker.

Den tionde november samlades kyrkofullmäktige för att ta beslut om bland annat budgeten för nästkommande år. En budget som var i balans godkändes och med den ser det ut som att vi går ett bra år till mötes.

Kyrkoavgiften för medlemmar i Svenska Kyrkan blev oförändrad på 1,30 per skattekrona. Begravningsavgiften ska bli samma i hela Sverige utom i Stockholm och Tranås. Församlingarna ska därför endast besluta om kyrkoavgiften.

En avsägelse från Sonja Pettersson (ersättare i kyrkofullmäktige) har begärts och ny omräkning har gjorts. Ann-Marie Willwock blev vald som ny ersättare i kyrkofullmäktige.

Vi har fortfarande två vakanta prästtjänster i församlingen vilket gör att vi måste anlita vikarier till en del av de olika förrättningarna.

Nu inleds advent och julen närmar sig som en av de större kyrkliga högtiderna. Det är även början på ett nytt kyrkoår.

Det är också kyrkoval den 17 september 2017. Nu måste vi börja samla våra krafter för att gå till val för en demokratisk folkkyrka.

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt år!

För kyrkofullmäktigegruppen

Leif Broms

facebook Twitter Email