LSS, viktig del av den svenska modellen!

När lagstiftningen kring assistans och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) tillkom var det pionjärlagstiftning. Än idag ligger den i framkant, även om det finns brister som vi behöver rätta till.

Det handlar om att träffsäkerheten och likvärdigheten i insatserna brister samt att många i dag upplever att de inte får det stöd de behöver. Det handlar också om det som ofta debatteras: att kostnaderna har ökat och fortsätter öka kraftigt utan att antalet personer som får assistans ökat i samma utsträckning.

Vill vi värna assistansen, så att den som behöver stöd får det stödet, måste vi också säkerställa att de skattepengar som används till assistansersättningen, drygt 30 miljarder, går till den som behöver stöd och inte försvinner i bolagsvinster och marknadsföringskostnader.

För att få till stånd en mer jämlik och träffsäker lagstiftning på det här området tillsatte den socialdemokratiskt ledda regeringen i våras en utredning av hela LSS och assistansen. Den ska bland annat stärka barnrättsperspektivet, utreda personkretsarna och överväga oberoende juridisk rättshjälp.

I motsats till vad som ibland framförs så genomför regeringen inga besparingar eller förändringar av rätten till assistans. Däremot har vi vidtagit åtgärder för att kostnadsökningarna inte ska vara lika omfattande.

För att bromsa utvecklingen, där mer och mer pengar går till assistansbolagens vinster och marknadsföringskostnader istället för till själva assistansen, ökar vi timschablonen mindre än tidigare. Försäkringskassan har också fått ett tydligare uppdrag att verka för kvalitet och träffsäkerhet i insatserna och ska genom bättre kontroll bidra till att bryta den snabba ökningen av antalet timmar. Det handlar inte om att minska de timmar människor får stöd utan om att få till en mer långsiktigt hållbar ökning.

Samtidigt har vi sett en annan utveckling. Media har de senaste månaderna uppmärksammat flera fall där personer med funktionsnedsättning förlorat sitt stöd. Därför ser vi nu till att bland annat se över egenvårdsbegreppets konsekvenser.

Den här regeringen har inte gjort några förändringar i rätten till assistans eller LSS, men det är vår uppgift att se till att vi har en lagstiftning som säkerställer att den som behöver stöd får stöd. Samtidigt måste systemen vara långsiktigt hållbara.

Den svenska modellen kännetecknas av generösa och generella välfärdslösningar och då måste varje krona gå till det den var avsedd för.

LSS och personlig assistans är en viktig del av den svenska modellen och av vårt samhällsbygge. Den ska utvecklas, och nu tar vi steg för det.

Lennart Axelsson

rikdagsledamot (S)

facebook Twitter Email