Almsjuka i Skolparken

Arne Tschentscher, stadsträdgårdsmästare på BKT, berättade vid senaste direktionsmötet att almarna i Skolparken tyvärr har drabbats av almsjukan, vilket sannolikt innebär att de kommer att tas ned. Som tur är finns det ganska många trädsorter i parken, varför det inte kommer att bli ett kalhygge.

Många riskträd har fällts under första halvåret (exempelvis vid Sundsberget), gallringen av skogen vid Norvalla har genomförts, med god effekt för gräsbeväxningen. Röjning och gallring har även genomförts i flera andra närområden i Nora och under hösten fortsätter det arbetet i norra delen.

För övrigt har vi i direktionen antagit en ny avfallstaxa, vilket kommer att innebära att till exempel villaägare som sorterar matavfall får en lägre taxa än innevarande år. Om man inte sorterar sopor får man räkna med en höjning av avgiften. Miljösmart tycker jag. Nytt för nästa år är också att fritidshusägare med sommarhämtning får förlängd tid, från v39 till v41, som blir sista hämtningsveckan.

BKT har hittills lyckats bra med att genomföra de investeringar Nora kommun har reserverat kapital för.

Prognosen pekar på att budgeten på 34,6 miljoner kommer att tas i anspråk under 2016. Bland de färdigställda objekten hittills kan nämnas lekplatsen på Klotstigen, torgets ombyggnad, cykeltak och vindskydd vid Resecentrum, gång-och cykelväg till Pershyttan, nybyggnation av va-ledningar till Östra stranden och Fibbetorp med mera.

Hasse Knutsson

Ledamot av direktionen för BKT

facebook Twitter Email